Anderen over SMART interim

Erik Wijlhuizen, directeur Human ConneXion Nijmegen (arbodienstverlening)

Wij zijn in contact gekomen met SMART-interim via BNI. Het project bij Human ConneXion is succesvol verlopen.
Het kwaliteitsdenken is nu bij ons meer geworteld in al onze handelingen. We lopen niet meer achter de feiten aan. Stan, bedankt voor je inzet en je betrokkenheid!


Joke Rasing, directeur van Peuterspeelzaalwerk De Linge

Beste Stan,
Je deskundigheid en ondersteuning hebben voor mij geleid tot inzicht en betere sturing op de kwaliteitsverbetering van ons peuterspeelzaalwerk.
Inzicht mbt de ontwikkelingen/trends binnen het peuterspeelzaalwerk en de te maken strategische keuzes voor de nieuwe beleidsperiode.
Betere sturing op de voortdurende verbetering van onze kwaliteit doordat compliance is geborgd in de P & C Cyclus en de continue ontwikkeling van onze pedagogische kwaliteit is samengebracht in een duidelijke P & O cyclus.


Stan Lemmers
SMART interim
SMART interim print deze pagina