Hoe werkt SMART interim?

Introductie
Na aanvaarding van de opdracht zal de interim-manager gedurende de eerste drie weken een eigen beeld vormen van de geschetste problematiek.

Plan van aanpak
Na het eind van de introductie zal de interim-manager een plan van aanpak presenteren waarin zijn visie van de problematiek staat beschreven. Hij/zij geeft daarin aan wat, waar, wanneer en hoe aangepast gaat worden. Dit alles natuurlijk in overleg met de opdrachtgever.

Tussentijdse terugkoppeling
Gedurende de opdracht wordt regelmatig teruggekoppeld in hoever de opdracht simultaan loopt met het plan van aanpak en wordt eventuele bijsturing aangegeven.

Schaduwmanagement
Tijdens de opdracht voert de interim-manager regelmatig overleg met zijn schaduwmanager om zijn acties objectief te laten beoordelen.

Overdrachtdocument
Tijdens de laatste weken van de interim-manager in de opdracht presenteert hij/zij een overdrachtsdocument als verantwoording voor zijn activiteiten en als spoorboekje voor zijn opvolger. Hierin wordt aangegeven in welke mate het plan van aanpak is gerealiseerd en eventueel nieuwe zaken die van belang zijn om te memoreren.

Evaluatie
Enkele maanden na de afronding van de interim-opdracht zal er een evaluatie plaats vinden waarin de opdrachtgever nog vragen kan stellen betreffende de ervaringen van de opvolger van de interim-manager en kan dus eventuele bijsturing worden aangegeven.

Honorarium
Opdrachtgevers wordt een honorarium voor de diensten van de interim-manager in rekening gebracht, afhankelijk van het niveau van de te vervullen werkzaamheden en de aard van de problematiek. Ook de doorlooptijd van de opdracht en het aantal te werken dagen per week spelen bij de tariefstelling een rol.

Kwaliteit
SMART Interim is volledig overtuigd van de geleverde kwaliteit van haar werkzaamheden. Mocht de opdrachtgever onverhoopt gedurende de eerste vier weken van de opdracht ontevreden zijn met de interim-manager, dan kan deze de opdracht onmiddellijk beŽindigen en zal niets in rekening worden gebracht. De term "ontevreden" wordt daarbij geheel aan de opdrachtgever overgelaten.

Stan Lemmers
SMART interim
SMART interim print deze pagina