SMART interim

Visie op onze naam
SMART is een acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. In de relatie met onze klanten komt dit aspect steeds weer terug, niet op de laatste plaats door de wijze waarop we onze opdracht vast leggen en opvolgen.

Naast het acroniem SMART staat SMART voor slim en/of verstandig. Dat is ook de wijze waarop wij onze opdrachten uitvoeren . Wij zijn overtuigd van hetgeen wij voor staan, waardoor wij ook bereid zijn om met klanten afspraken te maken op basis van no cure no pay.

Interim heeft de betekenis van tijdelijk, tussentijds, waarnemend, voorlopig. Dit is de basis waarop wij u interim-opdrachten uitvoeren, op tijdelijke basis gedurende een vooraf met klant afgesproken periode.

Visie op management
Vrijwel iedere organisatie in Nederland kan beter presteren. Dit kan van binnenuit, met de mensen die in de organisatie werkzaam zijn zonder risicovolle organisatieveranderingen. Gemiddeld mislukken 70% van de verandertrajecten (Homan, 2005)).

Vanuit betrokkenheid, inhoud en oplossing een organisatie soepeler laten werken, dat is hetgeen waar het in onze visie om gaat. De rol van de manager is het gebruik maken van de kansen die mensen een organisatie bieden om te veranderen. Zie voor een theoretische verdieping de paper “leiding geven aan professionals”. Onze visie, gras groeit door het op tijd water en meststoffen te geven, niet door eraan te trekken. Zo doe je veranderen.

Visie op het succesvol afronden van een interim-opdracht

Wij zijn van mening dat een succesvolle interim-opdracht voldoet aan de volgende zeven voorwaarden:
 • de interim is een persoonlijkheid met zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit
 • ervaring en kennis van de interim sluiten aan op de opdracht
 • de interim is machtsbekwaam maar ook in staat sociaal afgestemd te handelen
 • de opdracht is afgebakend in de context van verbetering van de gehele organisatie
 • er bestaat een goede klik tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • opdrachtgever en opdrachtnemer maken heldere afspraken over het gewenste eindresultaat van de opdracht
 • de opdracht kent een grondige diagnose met realistische doelen en doorlooptijden met een regelmatige voortgangsrapportage


  Stan Lemmers
  SMART interim
  SMART interim print deze pagina